Κεντρικό Μενού
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

H AΝΔΩ υλοποιεί τον ’ξονα 4 του ΠΑΑ «Προσέγγιση LEADER».
Δημοσιεύτηκε η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
Περισσότερα...


Κέντρο Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης Ρόδου
Περισσότερα...
Νέα  - Ανακοινώσεις

H AΝΔΩ υλοποιεί τον ’ξονα 4 του ΕΠΑΛ στο Νομό Δωδεκανήσου,
για την προγραμματική Περίοδο 2007- 2013.
Περιοχή παρέμβασης ο Δήμος Καλυμνίων.
Περισσότερα...

H AΝΔΩ συμμετέχει ώς εταίρος στο έργο με ακρωνύμιο "Gastronomy Net" στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013
Περισσότερα...

Στις 5/7/2012 υπεγράφη η σύμβαση για τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του ’ξονα 3 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Περισσότερα...

"Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ενεργητικών πολιτικών υποστήριξης και προαγωγής της ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα της Δωδεκανήσου"
Περισσότερα...

Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ Δωδεκανήσου

Περισσότερα...
 

Δίκτυο "Νήσων Περίπλους"

Περισσότερα...