Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Περιγραφή

Άξονας 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

O Άξονας 3 του ΠΑΑ 2007-2013 αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), τα οποία εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά την 3η Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006.

 

Το Στρατηγικό πλαίσιο του Άξονα 3 του ΠΑΑ αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (κυρίως ορεινές και μειονεκτικές) και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.  Τα μέτρα και οι δράσεις του Άξονα 3 στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

Μέτρο 311 « Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»

Μέτρο 312 « Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Μέτρο 313 « Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

Μέτρο 321 « Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»

Μέτρο 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»

Μέτρο 323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»

 

Οι περιοχές εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ στο Ν. Δωδεκανήσου είναι:

Δήμος Αστυπάλαιας,  Δήμος Καρπάθου, Δήμος Κάσου, Δήμος Μεγίστης, Δήμος Νισύρου, Δήμος Σύμης, Δήμος Τήλου, Δήμος Χάλκης και από τον Δήμο Ρόδου οι Δημοτικές Ενότητες Αταβύρου, Καμείρου, Νότιας Ρόδου.

Τελευταία ενημέρωση: 21-5-2014