Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Περιγραφή

Περιοχή παρέμβαση του προγράμματος είναι ο Δήμος Καλυμνίων. Η σύμβαση υλοποίησης του τοπικού προγράμματος υπεγράφη στις 17/2/2011 με δημόσια δαπάνη 4.840.000€. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ιδιωτικά και δημόσια έργα. Τα δημόσια έργα είναι ονοματισμένα και είναι τα εξής: Κέντρο υποδοχής – πληροφόρησης και παρουσίασης του Καταδυτικού πάρκου Καλύμνου, Εξοπλισμός και προβολή του Αναρριχητικού Κέντρου Καλύμνου, ως σημείο προώθησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής, Προμήθεια παραδοσιακών στολών και μουσικών οργάνων, Μετατροπή του παραδοσιακού ελαιοτριβείου Παναγιάς Κυρά Ψηλής σε μουσείο πολιτιστικής κληρονομιάς, Ολοκληρωμένη ανάπλαση Εμπορειού, Ολοκληρωμένη ανάπλαση Σκαλίων.

Σε ότι αφορά τα ιδιωτικά έργα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προκήρυξη τον Μάιο 2012 για ποσό δημόσιας δαπάνης 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την πρώτη πρόσκληση έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης και έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις υλοποίησης για 16 έργα με δημόσια δαπάνη περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Τον Απρίλιο του 2014 προκηρύχθηκαν εκ νέου τα ιδιωτικά έργα με καταληκτική ημερομηνία την 17η Ιουνίου 2014 και δημόσια δαπάνη περίπου 1,3 εκατομύρια ευρώ.   

 

Τελευταία ενημέρωση: 21-5-2014

 

Πρόγραμμα Leader Αλιείας AΞΟΝΑΣ 4
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ε.Π.ΑΛ. 2007 - 2013
Επένδυσ
η στην Αειφόρο Αλιεία
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ