Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Ανακοινώσεις

 • 09/12/2021
  Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για την 1η Πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα του Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας της ΑΝΔΩ Α.Ε.

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για την 1η Πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα του Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας της ΑΝΔΩ Α.Ε.

  Με πολύ μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 3/12/2021 η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του LEADER (CLLD - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»), για τα ιδιωτικά έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας. Υποβλήθηκαν 73 προτάσεις με προτεινόμενη δημόσια δαπάνη 6,8 εκατομμυρίων ευρώ ενώ η διαθέσιμη ανέρχεται σε 1,8 εκ. ευρώ.

   

  Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και συμπληρώνει τη στρατηγική που έχει επιλεγεί για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD της Δωδεκανήσου. Υπενθυμίζουμε ότι το LEADER Αλιείας για τα ιδιωτικά έργα είναι αυτό που ολοκληρώνει τις προσκλήσεις για την παρούσα προγραμματική περίοδο, ενισχύοντας έργα και επενδύσεις που σχετίζονται με τη θάλασσα. Εντυπωσιακό είναι το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για ίδρυση / επέκταση / εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ειδικών / εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία.

   

  Αναλυτικά υποβλήθηκαν προτάσεις για ενίσχυση επιχειρήσεων:

  - Παραγωγής ειδών διατροφής από αλιεύματα: 2 προτάσεις με προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη 203 χιλ. ευρώ

  - Υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού: 4 προτάσεις με προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη 521 χιλ. ευρώ

  - Για την ανάπτυξη ειδικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού: 63 προτάσεις με προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη 5,7 εκ. ευρώ

  - Συνεργείων κατασκευής/επισκευής αλιευτικών σκαφών: 3 προτάσεις με προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη 290 χιλ. ευρώ

  - Παραγωγής προϊόντων μη βρώσιμων, με πρώτες ύλες από το θαλάσσιο περιβάλλον: 1 πρόταση με Δημόσια Δαπάνη 98 χιλ. ευρώ.

   

  Οι προτεινόμενες επενδύσεις προέρχονται από τα νησιά της Ρόδου (πλην πόλεως) – 33, Αστυπάλαιας – 2, Καλύμνου – 3, Καρπάθου – 5, Κάσου – 1, Καστελλόριζου – 1, Κω – 9, Λέρου – 6, Νισύρου – 3, Πάτμου – 2, Σύμης – 1, Τήλου – 1, Χάλκης – 6.

   

  Η ΑΝΔΩ ΑΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας, θα ξεκινήσει άμεσα την αξιολόγηση ώστε τους επόμενους μήνες να εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εξευρεθούν επιπλέον πόροι και να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις που εξυπηρετούν τους στόχους και τη στρατηγική του προγράμματος LEADER Δωδεκανήσου.

   

  Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  Ευάγγελος Φραγκάκης

  Πρόεδρος ΔΣ και ΕΔΠ LEADER

 • 22/09/2015
  Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών έργων 3ης πρόσκλησης
 • 16/07/2015
  Οριστικός πίνακας κατάταξης 3ης πρόσκλησης για ΜΗ Αλιείς
 • 30/06/2015
  Αποτελέσματα 3ης πρόσκλησης για ΜΗ Αλιείς
 • 29/06/2015
  Παρουσίαση της διακρατικής συνεργασίας Κάλυμνος – Νομός Λέσβου – Κύπρος και συζήτηση των ΟΤΔ Αλιείας για τον Αλιευτικό Τουρισμό
 • 20/06/2015
  Καταδύσεις στα Νησιά μας

  Παρουσίαση της διακρατικής συνεργασίας του LEADER Αλιείας στην Κάλυμνο 26-27 Ιουνίου 2015.
  Περισσότερα...

   

 • 08/05/2015
  Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο LEADER Αλιείας
 • 04/05/2015
  Ολοκληρώνεται η υποβολή προτάσεων στο LEADER Αλιείας
 • 20/03/2015
  ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

  Ενημέρωση σχετικά με τις δύο νέες προκηρύξεις της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος Leader Αλιείας
  περισσότερα...

   

 • 04/03/2015
  2η πρόσκληση

  Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α»

  ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις»

  καλεί

  τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιοι επενδυτές) αλιείς, μη αλιείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις ή υπό ίδρυση πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Σύσταση 2003/ΕΚ της Επιτροπής, να υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις τους, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ του τοπικού προγράμματος «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις», στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3: «ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ». Η Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3 μπορεί να περιλάβει τη χρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
  περισσότερα...

 • 04/03/2015
  3η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων από ΜΗ Αλιείς

  Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α»

  ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις»

  καλεί

  τους ενδιαφερόμενους (δυνητικοί επενδυτές) φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των «κατά κύριο επάγγελμα αλιέων», που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ του τοπικού προγράμματος «Καλύδνα Ανάπτυξις», στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Η ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 2003/361/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ». 
  περισσότερα...

 • 12/02/2015
  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μελέτη καταδυτικών διαδρομών
 • 02/10/2014
  Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων 2ης προκήρυξης
 • 01/08/2014
  Αποφάσεις απένταξης ιδιωτικών έργων 1ης προκήρυξης
 • 05/05/2014
  Εσπερίδα ενημέρωσης στην Κάλυμνο
 • 12/11/2013
  Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων 1ης προκήρυξης
 • 30/09/2013
  Αποφάσεις ένταξης δημόσιων έργων 2ης πρόσκλησης
 • 06/09/2013
  Πίνακας κατάταξης εγκριθεισών προτάσεων ονοματισμένων δημόσιων έργων 2ης πρόσκλησης
 • 04/10/2012
  Αποφάσεις ένταξης 1ης πρόσκλησης δημοσίων έργων
 • 09/05/2012
  Πίνακας κατάταξης εγκριθεισών προτάσεων ονοματισμένων δημόσιων έργων 1ης πρόσκλησης

  Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης - εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 5/09-05-2012 απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλίείας
  περισσότερα...