Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Οργανόγραμμα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Πρόεδρος
  Παπαδημητρίου Βασιλική (πρ. Αντιδήμαρχος Ρόδου)

 • Αντιπρόεδρος
  Γαλουζής Ιωάννης (πρ. Δήμαρχος Καλυμνίων)

 • Διευθύνουσα Σύμβουλος
  Παυλάκη Ρένα (Σύμβουλος Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου)

 • Μέλος
  Νικολής Νικόλαος (Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου)

 • Μέλος
  Χατζηιωάννου Αντώνης (Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου)

 • Μέλος
  Παλαιολόγου Μιχάλης (πρ. Αντιδήμαρχος Ρόδου)

 • Μέλος
  Γερασκλής Δαυίδ (πρ. Αντιδήμαρχος Κω)

 • Μέλος
  Τοκούζης Παναγιώτης (πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου)

 • Μέλος
  Κάβουρας Λάζαρος (πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Πάτμου)

 

ΣΤΕΛΕΧΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό της ΑΝ.ΔΩ. αποτελείται από τα κάτωθι στελέχη:

 • Γεωπόνοι
  Κώστας Ζήφος (Διευθυντής)
  Γεωργία Γουδουλάκη (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)
  Ανθούλα Κοτζιμπασοπούλου (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
  Γεώργιος Πουλάκης (Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ & Μελετών)
  Πολυξένη Ζαχαριάδη (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)

  Οικονομολόγοι
 • Στέλλα Αρνικκιού (Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης)
  Φιλία Παπασάββα (Τμήμα
  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)
  Δέσποινα Καράλλα (Τμήμα
  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)
 • Λογιστής
  Ευαγγελία Χατζηπέτρου (Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης)
 • Διοικητικός
  Παρασκευή Χατζηνικήτα (Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης)