Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Οργανόγραμμα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Πρόεδρος
  Παπαδημητρίου Βασιλική (Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Ρόδο)

 • Αντιπρόεδρος
  Γαλουζής Ιωάννης (Δήμαρχος Καλυμνίων)

 • Διευθύνων Σύμβουλος
  Παυλάκη Ρένα (Σύμβουλος Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου)

 • Μέλος
  Νικολής Νικόλαος (Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου)

 • Μέλος
  Χατζηιωάννου Αντώνης (Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου)

 • Μέλος
  Παλαιολόγου Μιχάλης (Αντιδήμαρχος Ρόδου)

 • Μέλος
  Γερασκλής Δαυίδ (Αντιδήμαρχος Κω)

 • Μέλος
  Τοκούζης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου)

 • Μέλος
  Κάβουρας Λάζαρος (Δημοτικός Σύμβουλος Πάτμου)

 

ΣΤΕΛΕΧΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό της ΑΝ.ΔΩ. αποτελείται από τα κάτωθι στελέχη:

 • Γεωπόνοι
  Κώστας Ζήφος (Διευθυντής)
  Ευανθία Κοτζιμπασοπούλου (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)
  Γεωργία Γουδουλάκη (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
  Γιώργος Πουλάκης (Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ & Μελετών)
  Πολυξένη Ζαχαριάδη (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)

  Ναπολέων Παπαδάκης (Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ)
 • Οικονομολόγοι
  Στέλλα Αρνικκιού (Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης)
  Φιλία Παπασάββα (Τμήμα Europe Direct)
  Δέσποινα Καράλα (Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης)
 • Λογιστής
  Ευαγγελία Χατζηπέτρου (Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης)
 • Μηχανικός Η/Υ
  Παναγιώτης Αγγουράς (Τμήμα Πληροφορικής &  Τεχνικής Υποστήριξης)
 • Διοικητικός
  Παρασκευή Χατζηνικήτα (Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης)