Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Επικοινωνία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος 85131  
● Τηλ. +30 22410 75323 - +30 22410 78230 
● Fax. +30 22410 75324
e-mail: 
andoATandoDOT.gr