Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Διεύθυνση: Μακαρίου και Παπάγου γωνία - 85100 Ρόδος, Τηλ.: +30 22410 44335, 44333 Φαξ: +30 22410 44336   

 email : eotrodos@otenet.gr

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ