Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Ποιοί Είμαστε

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου ανήκει στο πανευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων Europe Direct και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος του Κέντρου είναι η διαβίβαση πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ευρύ κοινό.

Στο Europe Direct Ρόδου μπορεί κανείς να προμηθευτεί φυλλάδια και δημοσιεύσεις, να λάβει απαντήσεις σε ερωτήματα του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επικοινωνήσει με τους φορείς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι υπηρεσίες και τα έντυπα διανέμονται δωρεάν.

Το Europe Direct Ρόδου λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:30 έως 15:30, στο κτίριο της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου