Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
  Το νέο Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου LEADER / CLLD 2014-2020
 • Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
  H AΝΔΩ υλοποιεί τον Άξονα 4 του ΠΑΑ «Προσέγγιση LEADER».
 • Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
  Στις 5/7/2012 υπεγράφη η σύμβαση για τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του Άξονα 3 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Europe Direct
  Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου. Έχετε απορίες σχετικά με την ΕΕ; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
 • Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ
  Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ Δωδεκανήσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ