Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
    Το νέο Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου LEADER / CLLD 2014-2020
  • Europe Direct
    Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου. Έχετε απορίες σχετικά με την ΕΕ; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
  • Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ
    Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ Δωδεκανήσου