Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
  Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα LEADER. Σχεδιασμός και υλοποίηση του νέου προγράμματος CLLD 2014-2020
 • Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
  H AΝΔΩ υλοποιεί τον Άξονα 4 του ΠΑΑ «Προσέγγιση LEADER».
 • Leader Αλιείας
  H AΝΔΩ υλοποιεί τον Άξονα 4 του ΕΠΑΛ στο Νομό Δωδεκανήσου, για την προγραμματική Περίοδο 2007- 2013. Περιοχή παρέμβασης ο Δήμος Καλυμνίων.
 • Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
  Στις 5/7/2012 υπεγράφη η σύμβαση για τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του Άξονα 3 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Europe Direct
  Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου
 • Δίκτυο "Νήσων Περίπλους"
  Διατοπική Συνεργασία "Νήσων Περίπλους"
 • Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ
  Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ Δωδεκανήσου