Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
    Το νέο Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου LEADER / CLLD 2014-2020
  • Europe Direct South Aegean
    Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;
  • Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ
    Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ Δωδεκανήσου