Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • ΝΕΟ LEADER 2023-2027
  Από αυτή τη σελίδα, μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ενέργειες πληροφόρησης - ενημέρωσης και όλες τις λοιπές ενέργειες διαβουλεύσεων.
 • Πρόγραμμα CLLD 2014 - 2020
  Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου LEADER / CLLD 2014-2020
 • Europe Direct South Aegean
  Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;
 • Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ
  Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ Δωδεκανήσου