Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Περιγραφή

Η σύμβαση υλοποίησης του τοπικού προγράμματος υπεγράφη στις 12/5/2010 με δημόσια δαπάνη 6.300.000€.

Περιοχή παρέμβασης του προγράμματος είναι: οι Δήμοι: Αγαθονησίου, Λειψών, Λέρου, Πάτμου, οι Δημοτικές Ενότητες Δικαίου και Ηρακλειδών του Δήμου Κω και οι Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Καλλιθέας, Λινδίων, Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου. Η πρώτη προκήρυξη για το σύνολο του προγράμματος είχε καταληκτική ημερομηνία τον Οκτώβριο 2010. Μέρος των επενδυτικών προτάσεων εγκρίθηκαν άμεσα (2010) ενώ μέσα στο έτος 2011 ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις και ξεκίνησε η υλοποίηση των περισσότερων έργων. Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα: 

- Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 6.300.000€ 
- Δαπάνη που προκηρύχθηκε: 5.175.000€ 
- Υποβληθείσες προτάσεις: 41 με ΔΔ περίπου 5.954.000€ 
- Έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ένταξης και έχουν υπογραφεί συμβάσεις υλοποίησης για 29 έργα με Δημόσια Δαπάνη περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. 

Λόγω της εξαιρετικής αυτής πορείας του τοπικού προγράμματος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβράβευσε την περιοχή μας με επιπλέον πόρους (δημόσια δαπάνη) 815.914,00 ευρώ - το μεγαλύτερο ποσό επιπλέον κατανομής σε τοπικό πρόγραμμα (Απόφαση 15340/31-10-2012 - ΦΕΚ 3081/22-11-2012). 

Τον Σεπτέμβριο 2013 προκηρύχθηκε ποσό δημόσιας δαπάνης 1.720.000 ευρώ που αποτελεί και το τελικό υπολειπόμενο ποσό για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί και άμεσα θα υπογραφούν συμβάσεις με τους νέους επενδυτές ενώ το ποσό απορροφήθηκε στο σύνολό του.

Σε ότι αφορά την απορρόφηση, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εταιρεία μας (και η περιοχή μας) βρίσκεται στην πρώτη θέση στον σχετικό πίνακα, έχοντας απορροφήσει περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: 21-5-2014