Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER ΠΑΑ Νομού Δωδεκανήσου

Περιοχή Εφαρμογής (ανάλογα με την δράση): Δ. Αρχαγγέλου, Δ. Αφάντου, Δ. Καλλιθέας, Δ. Λινδίων, Δ. Πεταλούδων, Δ. Δικαίου, Δ. Ηρακλειδών, Δ. Λειψών, Δ. Λέρου, Δ. Πάτμου και η Κοινότητα Αγαθονησίου.

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 5.175.000 ευρώ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)
●  ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123A
●  ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (L311, L312, L313)
●  ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312-5 (ΔΙΚΤΥΩΣΗ)
●  ΥΠΟΜΕΤΡΑ L321, L322, L323, L313 - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΔΩ ΑΕ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΑΝΔΩ, 28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος, και στα τηλέφωνα 2241075323, 2241078230, κ. Κώστας Ζήφος.

Αποτελέσματα της 1ης Προκήρυξης του LEADER ΠΑΑ