Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER ΠΑΑ Νομού Δωδεκανήσου

Περιοχή Εφαρμογής (ανάλογα με την δράση): Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, ΑφάντουΚαλλιθέαςΛινδίωνΠεταλούδωνΔικαίουΗρακλειδών, ΛειψώνΛέρουΠάτμου και Αγαθονησίου.

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 696.000 ευρώ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)
●  ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123A 
●  ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (L312, L313)
●  ΥΠΟΜΕΤΡΑ L321 & L323 - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΔΩ ΑΕ
 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΑΝΔΩ, 28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος, και στα τηλέφωνα 2241075323, 2241078230 εσ.24, κα. Ανθούλα Κοτζιμπασοπούλου.