Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Ανακοινώσεις

 • 25/01/2018
  Εκδήλωση ενημέρωσης για το νέο LEADER / CLLD στους Λειψούς στις 29/1/2018
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 25/01/2018
  Εκδήλωση ενημέρωσης για το νέο LEADER / CLLD στην Κάρπαθο στις 31/1/2018
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 24/01/2018
  Συνοπτική παρουσίαση του νέου Προγράμματος LEADER / CLLD της Δωδεκανήσου (2η Έκδοση)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Δείτε στο συνημμένο αρχείο (pdf) το νέο πρόγραμμα για τα Δωδεκάνησα (2η Έκδοση). 

  Δεν περιλαμβάνονται οι δράσεις του Αλιείας για τις οποίες αναμένεται η σχετική έγκριση από το Υπουργείο.

 • 17/12/2017
  Συνάντηση ενημέρωσης - Έμπωνα 19/12/2017
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 07/12/2017
  Συνάντηση ενημέρωσης / εργασίας με μελετητές για το νέο πρόγραμμα LEADER / CLLD
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. διοργανώνει συνάντηση εργασίας για το νέο πρόγραμμα LEADER. Στη συνάντηση / ενημέρωση καλούνται όλοι όσοι ασχολούνται με την σύνταξη επενδυτικών προτάσεων / φακέλων στο νομό Δωδεκανήσου. Δείτε αναλυτικά...

 • 07/12/2017
  Εκδήλωση ενημέρωσης για το νέο LEADER / CLLD στη Νίσυρο στις 11/12/2017
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 07/12/2017
 • 04/12/2017
  Λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου προγράμματος LEADER / CLLD
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα - Μη επιχειρηματικά (ΟΤΑ, Σύλλογοι, ΜΚΟ, κλπ) -

  Υπουργική Απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής (ΥΑ 13215/30-11-2017

   

  Ιδιωτικά Έργα - Επιχειρηματικά (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα) -

  Υπουργική Απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής (ΥΑ 13214/30-11-2017)

   

 • 03/10/2017
  Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2017
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2017

  1. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  2. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  3. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
 • 28/09/2017
  Τελική παράταση έργων συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 (Ανειλημμένες υποχρεώσεις) μέχρι 29/6/2018
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 27/09/2017
  Τελική παράταση έργων συνεχιζόμενων πράξεων του ΠΑΑ 2007-2013 (Ανειλημμένες υποχρεώσεις) μέχρι 29/6/2018
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 15/09/2017
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΣΜΕ με ένα (1) άτομο Γεωπόνου (Π.Ε), στο πλαίσιο του CLLD / LEADER
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝΔΩ) – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), με ένα (1) Γεωπόνο Π.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό, εκπόνηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην αγροτική ανάπτυξη, γνώση χρήσης Η/Υ και δυνατότητα μετακινήσεων στα νησιά της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος. Προτάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 25/9/2017 στα γραφεία της εταιρείας 28ης Οκτωβρίου 72 στη Ρόδο τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.ando.gr. Για πληροφορίες, στο τηλ: 2241075323, υπεύθυνη κ. Χατζηνικήτα. Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση.

   

  Ρόδος 15/9/2017

  Για την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝΔΩ)

  H Πρόεδρος του Δ.Σ

  Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

 • 11/09/2017
  Πρόσκληση για Ενδιαφερόμενες Τράπεζες
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Πρόσκληση για Ενδιαφερόμενες Τράπεζες

   

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του στις 3-10-2017, αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017.

 • 08/09/2017
 • 04/09/2017
  Συνοπτική παρουσίαση του νέου Προγράμματος LEADER / CLLD της Δωδεκανήσου
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Δείτε στο συνημμένο αρχείο (pdf) το νέο πρόγραμμα για τα Δωδεκάνησα

  Δεν περιλαμβάνονται οι δράσεις του Αλιείας για τις οποίες αναμένεται η σχετική έγκριση από το Υπουργείο.

 • 30/08/2017
  Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Προγράμματος LEADER / CLLD
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 21/06/2017
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε." ΣΕ  TAKTIKH  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28ης Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο.

 • 20/06/2017
  Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων 2014-2020
  Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού οδηγού ενημέρωσης των Δήμων της Δωδεκανήσου. Στον οδηγό περιλαμβάνονται σύντομες περιγραφές για το σύνολο των τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 καθώς και τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας που αφορούν την περιοχή της Δωδεκανήσου. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται οι σημαντικότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης για ιδιώτες επενδυτές. Ο αναγνώστης του ψηφιακού οδηγού λαμβάνει την πληροφορία απλοποιημένη και επεξεργασμένη στα ενδιαφέροντά του, ενώ έχει τη δυνατότητα άμεσης μετάβασης στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους σχετικούς υπερσυνδέσμους (links) των κειμένων.

  Με την κοινή αυτή προσπάθεια ΑΝΔΩ και ΠΕΔ, ευελπιστούμε ότι περισσότεροι Δήμοι του Νομού μας θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για χρηματοδοτήσεις που δίνονται ειδικά αυτήν την κρίσιμη περίοδο. Περισσότερα...

 • 25/05/2017
  Διεύρυνση χρονικού διαστήματος για την κάλυψη των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 25/05/2017
  Παράταση στην προθεσμία υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στο Μέτρο 313
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 25/05/2017
  Παράταση στην προθεσμία υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στο Μέτρο 312
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 25/05/2017
  Παράταση στην προθεσμία υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στο Μέτρο 311
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 03/05/2017
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 14/12/2016
  Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα LEADER /CLLD της ΑΝ.ΔΩ. Πάνω από 10 εκ. ευρώ στα νησιά μας. Από τον Μάρτιο οι προκηρύξεις για εντάξεις έργων.
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Υπεγράφη χθες η απόφαση κατανομής πιστώσεων για το νέο πρόγραμμα LEADER / CLLD από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., σταθερά στις πρώτες θέσεις κατανομής (6η θέση σε σύνολο 47 προτάσεων), εξασφάλισε το ποσό των 10.150.000€ για τα νησιά της Δωδεκανήσου.

  Θα ακολουθήσει η αναμόρφωση του υποβληθέντος προγράμματος στα οικονομικά δεδομένα της έγκρισης και θα ξεκινήσουν οι δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιοποίησης για την προσέλκυση επενδυτικών σχεδίων στα Δωδεκάνησα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων, μικρές βιοτεχνίες, οικοτεχνίες, επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού καθώς και σε έργα δημόσιου χαρακτήρα στον τομέα του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

  Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο του νομού πλην της πόλης της Ρόδου για πλήθος δράσεων που αφορούν την ανάπτυξη των νησιών μας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της Δωδεκανησιακής Ταυτότητας. Για πρώτη φορά θα περιλαμβάνονται και δράσεις που σχετίζονται με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον στο σύνολο της περιοχής. Το εγκεκριμένο ποσό των 10.150.000€ προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (7.400.000€) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (2.750.000€).

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. – η πολυμετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία της Δωδεκανήσου – ευχαριστεί όλους τους μετόχους της αλλά και τους λοιπούς φορείς που συμμετείχαν στην διαβούλευση για την οριστικοποίηση του τοπικού προγράμματος. Ιδιαιτέρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ευχαριστεί το προσωπικό της εταιρείας που ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις δύσκολες απαιτήσεις της διαδικασίας κατάρτισης και υποβολής της πρότασης. Το υψηλό ποσό κατανομής από το Υπουργείο, μας γεμίζει αισιοδοξία αλλά και ευθύνες για την ορθή διαχείριση και ένταξη ποιοτικών επενδύσεων που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ευάλωτων νησιωτικών κοινωνιών μας. Η εμπειρία μας στη διαχείριση των προγραμμάτων τύπου LEADER είναι η καλύτερη βάση για την γρήγορη έναρξη, υλοποίηση αλλά και διεκδίκηση νέων επιπλέον πόρων για τα Δωδεκάνησα.

  Θα ακολουθήσει η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για το νέο θεσμικό πλαίσιο και στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ξεκινήσουν οι δράσεις ενημέρωσης από την ΑΝ. ΔΩ. Α.Ε.

  Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/4107-dt131216.

  Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  Η Πρόεδρος

  Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

 • 28/11/2016
 • 23/09/2016
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 - 2013 ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 29/07/2016
  Πλαίσιο εφαρμογής Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) - 4η Τροποποίηση ΚΥΑ 401/10-3-2010 (ΦΕΚ 355/Β/30-3-10)
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013

  Πλαίσιο εφαρμογής Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) - 4η Τροποποίηση ΚΥΑ 401/10-3-2010 (ΦΕΚ 355/Β/30-3-10): http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/apofasi_entaxis_aneilimenon_leader.pdf

 • 25/07/2016
  Έμπωνα 27/7/16: Συνάντηση ενημέρωσης - διαβούλευσης για το νέο Leader (CLLD)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

 • 25/07/2016
  Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 (LEADER) στο νέο πρόγραμμα 2014 – 2020
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013

  http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/apofasi_entaxis_aneilimenon_leader.pdf

  Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 (LEADER) του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο νέο πρόγραμμα 2014 – 2020

 • 10/06/2016
  Κως 16/6/16: Συνάντηση ενημέρωσης - διαβούλευσης για το νέο Leader (CLLD)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

 • 10/06/2016
 • 02/06/2016
  Πρόσκληση Μετόχων σε Γενική Συνέλευση στις 24/06/2016
 • 01/06/2016
  Τήλος 7/6/16: Συνάντηση ενημέρωσης - διαβούλευσης για το νέο Leader (CLLD)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

 • 01/06/2016
  Μεγίστη 3/6/16: Συνάντηση ενημέρωσης - διαβούλευσης για το νέο Leader (CLLD)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

 • 30/05/2016
  Ρόδος 1/6/16: Συνάντηση ενημέρωσης - διαβούλευσης για το νέο Leader (CLLD)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

 • 23/05/2016
  Χάλκη 26/5/16: Συνάντηση ενημέρωσης - διαβούλευσης για το νέο Leader (CLLD)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

 • 11/04/2016
 • 03/03/2016
  Συμμετοχή του Europe Direct Ρόδου στην πανελλήνια συνάντηση των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στην Αθήνα στις 1 και 2 Μαρτίου.
  Europe Direct

  Η συνάντηση των Edics περιελάβανε ενημέρωση:

  -σε εργαλεία Συμμετοχικής Συμβουλευτικής.

  Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος «Advocacy through Participatory Dialogue”.

  -στο “Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ: οι δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω ΕΤΕ”.

  -για την τρέχουσα κοινωνικό – οικονομική και πολιτική κατάσταση στη χώρα.

  -τη στήριξη της ΕΕ προς τις Ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης – τελευταίες εξελίξεις.

  -του Social media project EU4U.

  -του “Horizon 2020 & EnterpriseEuropeNetwork: Χρηματοδοτικές & Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.

 • 18/02/2016
  Εκδήλωση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Europe Direct
 • 23/11/2015
  Εσπερίδα - Σεμινάριο ενημέρωσης σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο
  Europe Direct
 • 20/10/2015
  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή από τα Δωδεκάνησα σε δράσεις της διατοπικής συνεργασίας «Νήσων Περίπλους»
  Δίκτυο
 • 13/10/2015
  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή καλλιτεχνών στην εκδήλωση «AQUA-JAZZ: Η Τέχνη της Τζαζ και η νησιωτική μουσική παράδοση»
  Δίκτυο
 • 08/10/2015
  Πίνακας ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 25/09/2015
  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την δημιουργία και εκτύπωση φωτογραφικού λευκώματος
  Δίκτυο
 • 22/09/2015
  Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών έργων 3ης πρόσκλησης
  Leader Αλιείας
 • 21/09/2015
  Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του Leader ΠΑΑ
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 10/09/2015
  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον χρωματισμό του κτιρίου της ΑΝ.ΔΩ.
 • 31/08/2015
  Παράταση στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης “Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών”
  Δίκτυο

  Λόγω της μικρής συμμετοχής, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φωτογραφιών και κειμένων για την δημιουργία φωτογραφικού λευκώματος μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2015.

 • 31/08/2015
  Αποτελέσματα 3ης πρόσκλησης Leader ΠΑΑ
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 21/08/2015
  Πρόχειρος Διαγωνισμός: «Φωτογραφικό έργο και έκδοση: Ο Πολιτισμός της καθημερινότητας και οι αξίες πολιτισμού στα νησιά μας»
  Δίκτυο

  Στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου διατοπικής συνεργασίας με τίτλο

   «Νήσων Περίπλους: Ο πολιτισμός ως εργαλείο Ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδος»,

  που υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421α, του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013.

  περισσότερα...

 • 16/07/2015
  Οριστικός πίνακας κατάταξης 3ης πρόσκλησης για ΜΗ Αλιείς
  Leader Αλιείας
 • 09/07/2015
  Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης
 • 30/06/2015
  Αποτελέσματα 3ης πρόσκλησης για ΜΗ Αλιείς
  Leader Αλιείας
 • 29/06/2015
  Παρουσίαση της διακρατικής συνεργασίας Κάλυμνος – Νομός Λέσβου – Κύπρος και συζήτηση των ΟΤΔ Αλιείας για τον Αλιευτικό Τουρισμό
  Leader Αλιείας
 • 25/06/2015
  3η πρόσκληση ενδιαφέροντος για αγρότες - ανέργους
  Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης
 • 24/06/2015
  Συνέχιση δράσης “Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών”
  Δίκτυο

  Φωτογραφικό Λέυκωμα - περισσότερα

 • 20/06/2015
  Καταδύσεις στα Νησιά μας
  Leader Αλιείας

  Παρουσίαση της διακρατικής συνεργασίας του LEADER Αλιείας στην Κάλυμνο 26-27 Ιουνίου 2015.
  Περισσότερα...

   

 • 03/06/2015
  Πρόσκληση Μετόχων σε Γενική Συνέλευση
 • 20/05/2015
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Μηχανικό
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 08/05/2015
  Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο LEADER Αλιείας
  Leader Αλιείας
 • 08/05/2015
  9η Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης
  Europe Direct

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  9η Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης

  65 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν, παρουσίασε την ιδέα του για πολιτική συνεργασία στην Ευρώπη προκειμένου να καταστεί ένα πιθανός πόλεμος μεταξύ των χωρών της αδιανόητος.

  Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Πάνος Καρβούνης δήλωσε σχετικά:

  «Ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης στην παρούσα συγκυρία μπορεί να φαντάζει σε κάποιους από ουτοπικός έως περιττός. Από την δημιουργία της Ευρωπαϊκής κοινότητας άνθρακα και χάλυβα το 1952 μέχρι σήμερα έχει κυλίσει πολύ νερό στο αυλάκι. Η Ευρώπη συσσώρευσε χαρές και πικρίες. Πέρασε στιγμές μεγάλης ευφορίας αλλά και, πρόσφατα, μεγάλης στέρησης. Πρωταρχικό μέλημα του εμπνευστή της Ρομπέρ Σουμάν ήταν η δημιουργία ενός θεσμού συνεργασίας που θα καθιστούσε τον πιθανό πόλεμο μεταξύ των λαών της Ευρώπης αδιανόητο ο Σουμάν είχε πει: «Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν». Θα έλεγα «Η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν». Ας μείνουμε στο πλευρό της Ευρώπης. Πιστεύω ακράδαντα ότι εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή για τη χώρα μας!».

  Με αφορμή τον εορτασμό της «Ημέρας της Ευρώπης», στη χώρα μας διοργανώνεται πληθώρα εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

  Στην πόλη μας, το κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., σε συνεργασία με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου (Αμαράντειος Σχολή) διοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 10:00 στον προαύλιο χώρο του σχολείου, μια γιορτή με παιχνίδια και προβολή ταινιών στην οποία και σας προσκαλούν να συμμετέχετε όλοι.

   

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ.ΔΩ ΑΕ

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ

 • 04/05/2015
  Ολοκληρώνεται η υποβολή προτάσεων στο LEADER Αλιείας
  Leader Αλιείας
 • 30/04/2015
 • 23/04/2015
  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Η/Υ

  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 και ώρα 10:30.
  Περισσότερα...

 • 03/04/2015
  Αποτελέσματα Α΄ Κύκλου (Ρόδος)
  Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης

  Αποτελέσματα Α' Κύκλου ΤΟΠΣΑ Ρόδου. Περισσότερα...

 • 02/04/2015
  Παράταση πρόσκλησης Ανέργων Καλύμνου
  Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης

  Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Κάλυμνο.
  Περισσότερα...
   

 • 02/04/2015
  Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας για «νέους τρόπους ανάπτυξης»
  Europe Direct

  Τρία έπαθλα 50.000 ευρώ!

  Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας για το 2015 είναι γεγονός! Στις 23 Μαρτίου 2015, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αλληλεγγύης στο Γκντανσκ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε την επίσημη έναρξή του.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινωνική καινοτομία ως ισχυρή δύναμη για την αλλαγή και ως νέα πηγή ανάπτυξης. Επιδίωξη του διαγωνισμού είναι να εντοπίσει άτομα και φορείς με επιχειρηματικές ιδέες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα.

  Κατά κοινή ομολογία, τα σημερινά πρότυπα ανάπτυξης δεν είναι πλέον κατάλληλα για μια κοινωνία όπου η ανεπάρκεια πόρων αποτελεί τη νέα πραγματικότητα. Με το φετινό του θέμα «Νέοι τρόποι ανάπτυξης», ο διαγωνισμός φιλοδοξεί να προσελκύσει ιδέες που μπορούν να δείξουν τον δρόμο για νέα μοντέλα ανάπτυξης που όχι μόνο θα έχουν οικονομικό αντίκτυπο, αλλά θα συμβάλουν επίσης στην κοινωνική πρόοδο των πολιτών και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο διαγωνισμός έχει στόχο να προσφέρει στήριξη σε δημιουργικές, «χειροπιαστές» ιδέες που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες λειτουργούν και αλληλεπιδρούν.

  Ανάμεσα στις ιδέες και τα σχέδια που επιδιώκει να υποστηρίξει η Επιτροπή περιλαμβάνονται, για παράδειγμα:

  • Συνεργατική οικονομία – ιδέες που αμφισβητούν τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται συνήθως η αντίληψη περί οικονομικής ανάπτυξης
  • Προσφορά και παραγωγή – ιδέες που θέτουν υπό συζήτηση τους τρόπους λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού, της παραγωγής και της παράδοσης, ή τη χρήση βασικών προϊόντων και υπηρεσιών
  • Νέες τεχνολογίες – νέες ιδέες, ή ιδέες που προτείνουν πιο έξυπνη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογιών προς όφελος της κοινωνίας
  • Λύσεις για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όπως π.χ. η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή ή η παραγωγή τροφίμων με βιώσιμο τρόπο.

  Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε υποψηφίους από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από χώρες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την καινοτομία. Η κοινωνική καινοτομία αποτελεί βασική διάσταση αυτού του προγράμματος.

  Ο διαγωνισμός θα βοηθήσει στη μετατροπή των πλέον καινοτόμων ιδεών σε συγκεκριμένα έργα και βιώσιμες επιχειρήσεις.

  Ο περσινός διαγωνισμός προσέλκυσε 1.254 ιδέες.

  Οι πιο καινοτόμες αιτήσεις θα επιλεγούν για τους ημιτελικούς και οι αντίστοιχες ομάδες θα προσκληθούν στη συνάντηση της Ακαδημίας Κοινωνικής Καινοτομίας το Σεπτέμβριο στη Βιέννη για να προωθήσουν τις ιδέες τους.

  Τα τρία αποτελεσματικότερα έργα θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ύψους 50.000 ευρώ έκαστο, τα οποία θα τους απονεμηθούν σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2015.

  Η προθεσμία για την υποβολή των συμμετοχών είναι η Παρασκευή 8 Μαΐου 2015, στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών)

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

  http://ec.europa.eu/growth/social-innovation-competition

  Για ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση:

  info@socialinnovationprize.eu.

  Ακολουθήστε μας στο Twitter: @EUSocialInnov #diogochallenge

  Περισσότερες πληροφορίες

  Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας

  Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας, που διεξάγεται στη μνήμη του Diogo Vasconcelos, αποτελεί μια ανταγωνιστική διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα του διαγωνισμού για το 2015 είναι «Νέοι τρόποι ανάπτυξης», και επιδίωξή του είναι να χρησιμοποιήσει την κοινωνική καινοτομία ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την εφαρμογή πιο βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλων στην Ευρώπη.

  Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη των Nesta, Kennisland,  Shipyard, ImpactHub και Matter&Co.

  Για πληροφορίες σχετικά με τους προηγούμενους διαγωνισμούς και τα έργα που βραβεύτηκαν σε αυτούς, διαβάστε εδώ:

  Για το 2014:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7531&lang=en&title=Three-projects-meet-the-European-Job-Challenge-and-receive-the-Social-Innovation-Prize

  Για το 2013:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6699&lang=en&title=Best-social-innovation-ideas.-New-ways-to-create-new-jobs-and-businesses

 • 01/04/2015
 • 28/03/2015
  Διήμερο εκδηλώσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης
  Europe Direct

  Διήμερο εκδηλώσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης

  περισσότερα...

 • 27/03/2015
  AGENDA ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Europe Direct

  Πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα

  (30 Μαρτίου – 5 Απριλίου 2015)

   

  A. Νέα / Δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Τρίτη 31 Μαρτίου: Παρουσίαση της δέσμευσης της ΕΕ κατά την τρίτη Διεθνή Διάσκεψη των Χορηγών για τη Συρία (Κουβέιτ ΙΙΙ). Στις 31 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει σημαντική αύξηση της δέσμευσής της προκειμένου να ανταποκριθεί στην επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στην Συρία. Η ανακοίνωση θα γίνει από τον Επίτροπο Χρήστο Στυλιανίδη, αρμόδιο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης των Χορηγών για τη Συρία που πραγματοποιείται στο Κουβέιτ. Θα αφορά δε σε συμβολή μεγαλύτερη αυτής που ανακοινώθηκε το 2014 (€ 550 εκατ. συνδυαστικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη) και αποτέλεσε πέρυσι τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Διαβάστε περισσότερα για τη Διάσκεψη εδώ. Ενημερωτικό Δελτίο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της ΕΕ εδώ.

  Β. Οπτικοακουστικό υλικό

  Μια σύντομη ιστορία για τις ποσοστώσεις γάλακτος στην ΕΕ 

  Ο γαλακτοκομικός τομέας της ΕΕ προετοιμάζεται για το τέλος των ποσοστώσεων γάλακτος.  στις 31 Μαρτίου 2015. Το καθεστώς αυτό, το οποίο θεσπίστηκε αρχικά το 1984, περίοδο κατά την οποία η παραγωγή της ΕΕ υπερέβαινε κατά πολύ τη ζήτηση, αποτέλεσε ένα από τα μέσα που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών πλεονασμάτων. Με τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ αυξήθηκε ο προσανατολισμός του τομέα προς την αγορά και, παράλληλα, θεσπίστηκε μια σειρά άλλων, πιο στοχευμένων μέσων, για τη διευκόλυνση της στήριξης των παραγωγών σε ευαίσθητες περιοχές, όπως οι ορεινές περιοχές, όπου το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο. «Η λήξη του καθεστώτος των ποσοστώσεων στον τομέα του γάλακτος αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για την Ένωση», δήλωσε ο Eπίτροπος της ΕΕ που είναι αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη κ. Phil Hogan. Δείτε το βίντεο και μάθετε περισσότερα εδώ.

  Γ. Δράσεις στην Ελλάδα

  Σάββατο 28 Μαρτίου έως Κυριακή 5 Απριλίου: Ευρωπαϊκή Έκθεση για το Διάστημα – Διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & ΜΜΕ – DG GROW), σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων [Πλατεία Συντάγματος] Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες

  Σάββατο 28 Μαρτίου: Τελετή έναρξης της Ευρωπαϊκής Έκθεση για το Διάστημα – Διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & ΜΜΕ – DG GROW), σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων [Πλατεία Συντάγματος, ώρα 11:00] Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες

  Παρασκευή 3 Απριλίου: Ενημερωτικό Συνέδριο με τίτλο «Το νέο τοπίο στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μετά τις Ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014 στο πλαίσιο της Προσομοίωσης EUropa.S.2015 – Συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΙΕΚΕΘ), της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα [Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31, Αθήνα – ώρα 16:00] Είσοδος  κλειστή στο κοινό  Περισσότερες πληροφορίες

 • 23/03/2015
  Πρόσκληση Ανέργων Καλύμνου
  Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Κάλυμνο. Περισσότερα...

 • 20/03/2015
  ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ
  Leader Αλιείας

  Ενημέρωση σχετικά με τις δύο νέες προκηρύξεις της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος Leader Αλιείας
  περισσότερα...

   

 • 13/03/2015
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Οικονομολόγο
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 08/03/2015
  Ρόδος, πώς μια πόλη μπορεί να γίνει ηγέτιδα
  Europe Direct
 • 04/03/2015
  2η πρόσκληση
  Leader Αλιείας

  Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α»

  ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις»

  καλεί

  τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιοι επενδυτές) αλιείς, μη αλιείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις ή υπό ίδρυση πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Σύσταση 2003/ΕΚ της Επιτροπής, να υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις τους, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ του τοπικού προγράμματος «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις», στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3: «ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ». Η Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3 μπορεί να περιλάβει τη χρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
  περισσότερα...

 • 04/03/2015
  3η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων από ΜΗ Αλιείς
  Leader Αλιείας

  Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α»

  ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις»

  καλεί

  τους ενδιαφερόμενους (δυνητικοί επενδυτές) φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των «κατά κύριο επάγγελμα αλιέων», που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ του τοπικού προγράμματος «Καλύδνα Ανάπτυξις», στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Η ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 2003/361/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ». 
  περισσότερα...

 • 18/02/2015
  Λέσβος - Εκδήλωση εικαστικών τεχνών - Παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  Δίκτυο
 • 12/02/2015
  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μελέτη καταδυτικών διαδρομών
  Leader Αλιείας
 • 10/02/2015
  Λήμνος - Επιλογή καλλιτεχνών
  Δίκτυο
 • 31/12/2014
 • 26/11/2014
  Διατροφή στην οικογένεια - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας
  Europe Direct

  Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου, σας προσκαλούν, στην δράση που διοργανώνουν την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2014, στις 16:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων και στη συνέχεια στο αίθριο του σχολείου με θέμα: «Διατροφή στην οικογένεια - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας»

  περισσότερα...

   

 • 02/10/2014
  Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων 2ης προκήρυξης
  Leader Αλιείας
 • 01/08/2014
  Αποφάσεις απένταξης ιδιωτικών έργων 1ης προκήρυξης
  Leader Αλιείας
 • 22/07/2014
  Πραγματοποιήθηκαν οι ενημερώσεις για το τοπικό πρόγραμμα Leader
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 02/07/2014
  Πρόγραμμα ενημερώσεων της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. για το LEADER
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 05/05/2014
  Εσπερίδα ενημέρωσης στην Κάλυμνο
  Leader Αλιείας
 • 10/04/2014
  Αποτελέσματα αξιολόγησης LEADER ΠΑΑ Δωδεκανήσου μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 21/02/2014
  Αποτελέσματα 2ης Προκήρυξης Leader ΠΑΑ
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 12/11/2013
  Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων 1ης προκήρυξης
  Leader Αλιείας
 • 30/09/2013
  Αποφάσεις ένταξης δημόσιων έργων 2ης πρόσκλησης
  Leader Αλιείας
 • 06/09/2013
  Πίνακας κατάταξης εγκριθεισών προτάσεων ονοματισμένων δημόσιων έργων 2ης πρόσκλησης
  Leader Αλιείας
 • 08/07/2013
  Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής Παρακολούθησης Υλοποίησης του Άξονα 3
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013

  Aπό τις 8/7/2013 η υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης – πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων του Άξονα 3 γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Παρακολούθησης Υλοποίησης του Άξονα 3, που βρίσκεται στην διεύθυνση: www.agrotikianaptixi.gr επιλέγοντας «ΑΞΟΝΑΣ 3 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ» (ή χρησιμοποιώντας τον απευθείας σύνδεσμο:http://axonas3.agrotikianaptixi.gr/).

  Κατ΄ αρχάς δηλαδή θα πρέπει να γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή και κατόπιν θα υποβάλλεται στην ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.  ο φυσικός φάκελος του αιτήματος πληρωμής, ο οποίος θα περιέχει το έντυπο υλικό που θα έχει παραχθεί μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή (αίτηση, πίνακες) καθώς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   Σε περίπτωση που ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης ή/και δεν έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία ή οι διευκρινίσεις που τυχόν σας έχουν ζητηθεί, η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης για την συγκεκριμένη φάση υλοποίησης του έργου αναστέλλεται έως την τακτοποίηση των ανωτέρω και την επανυποβολή του φακέλου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

  Επίσης από την 1η Αυγούστου 2013 όλα τα αιτήματα των επενδυτών, όπως αίτημα για χορήγηση παράτασης (1ης ή 2ης) στην προθεσμία υποβολής του 1ου αιτήματος πληρωμής, αίτημα για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης) και αίτημα για τροποποίηση προϋπολογισμού υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Παρακολούθησης Υλοποίησης του Άξονα 3.

  Τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά πριν τη λήξη της προθεσμίας και κατόπιν εντύπως στην ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

  Για να είναι δυνατή η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Παρακολούθησης Υλοποίησης του Άξονα 3 προηγείται η εγγραφή για κάθε επενδυτή και κάθε εγκεκριμένη επένδυση, ο συσχετισμός του έργου καθώς και η ενεργοποίηση της σύμβασης από τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.)

  Για να υποβληθεί οποιοδήποτε νέο αίτημα (π.χ. 2ο αίτημα πληρωμής ή 2η παράταση)  καταχωρίζονται πρώτα τα στοιχεία του προηγούμενων αιτημάτων που έχουν υποβληθεί μόνον εγγράφως. Καταχωρίζονται τα στοιχεία όπως υποβλήθηκαν, κατόπιν ο Υποστηρικτικός Μηχανισμός και η Ε.Υ.Ε του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επεμβαίνουν με τη σειρά τους.

  Το Εγχειρίδιο Χρήσης βρίσκεται αναρτημένο στην διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Axis&todo=Load&id=d89775f1bee30df5. Μέχρι σήμερα το εγχειρίδιο χρήσης δεν επιτρέπει, λανθασμένα,  την υποβολή αίτησης για χορήγηση παράτασης στην προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης, πέραν του 6μήνου.

  Όταν συναντάτε τεχνικές δυσκολίες στην καταχώρηση των αιτημάτων και των στοιχείων τους  (π.χ. αδυναμία συσχέτισης έργου, μη ενεργοποίηση σύμβασης κ.α.), παρακαλούμε να υποβάλλετε ερώτημα μέσα από τη σχετική φόρμα της εφαρμογής  ή να επικοινωνείτε μαζί μας (Γουδουλάκη Γεωργία-2241075323 εσωτ.19 / Ζαχαριάδη Πολυξένη-2241075323 εσωτ.12), να μας γνωστοποιείτε το πρόβλημα, ώστε να βρίσκουμε αποδεκτή λύση. Π.χ. στην περίπτωση λήξης της προθεσμίας υποβολής του 1ου αιτήματος, θα μπορούμε να πρωτοκολλούμε εγκαίρως την αίτηση και τα δικαιολογητικά, αρκεί να μας προσκομίσετε το μήνυμα λάθους  που θα εμφανίζεται στην οθόνη σας και κατόπιν, μετά την επίλυση του τεχνικού προβλήματος, να καταχωρίζετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία.

  Πριν την οριστικοποίηση κάποιου αιτήματος είναι απαραίτητη η χρήση του κουμπιού ΕΛΕΓΧΟΣ, για να αποφεύγονται μη αναστρέψιμα λάθη.

 • 26/06/2013
  Δελτίο Τύπου 2ης προκήρυξης για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων (υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια)
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 04/10/2012
  Αποφάσεις ένταξης 1ης πρόσκλησης δημοσίων έργων
  Leader Αλιείας
 • 09/05/2012
  Πίνακας κατάταξης εγκριθεισών προτάσεων ονοματισμένων δημόσιων έργων 1ης πρόσκλησης
  Leader Αλιείας

  Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης - εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 5/09-05-2012 απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλίείας
  περισσότερα...