Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

  • GastronomyNet
    H AΝΔΩ συμμετείχε ως εταίρος στο έργο με ακρωνύμιο "Gastronomy Net" στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013