Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Περιγραφή

Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΑΝΔΩ και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στους μικρούς ΟΤΑ της Δωδεκανήσου και ειδικότερα στους Δήμους Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Λειψών, Μεγίστης, Νισύρου, Κάσου, Πάτμου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης για όλα τα θέματα που αφορούν έργα του ΕΣΠΑ (ενταγμένα και μη).

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης είναι οι παρακάτω:

1. Ενημέρωση σε εβδομαδιαία βάση των Δήμων σχετικά με τις Προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εξειδίκευση, αποκωδικοποίηση, απλούστευση, αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες)

2. Συνεργασία με τους Δήμους για πλήρη και διαρκή ενημέρωση σχετικά με τη πορεία του ΕΣΠΑ

3. Συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ για κατάρτιση προγραμματισμού υποβολής προτάσεων

4. Αποτύπωση ωριμότητας προτεινόμενων έργων

5. Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων των ενδιαφερόμενων Δήμων με επακριβή προσδιορισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων

6. Κατάρτιση του χρονικού προγραμματισμού υλοποίησης των έργων

7. Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων (επίσπευση διαδικασιών, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν και επίλυση τους)

8. Υποβοήθηση στο στάδιο ωρίμανσης των έργων των Δήμων (σύνταξη προδιαγραφών μελετών, υποβοήθηση στη προκήρυξη τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών) και συμμετοχή στις τεχνικές συσκέψεις όποτε χρειάζεται.

9. Υποβοήθηση στην διενέργεια διαγωνισμού ανάθεσης– εκτέλεσης των έργων των Δήμων.

10. Τυποποίηση και υπόδειξη τήρησης Φακέλων των Έργων των Δήμων

11. Σύνταξη και υποβολή εκ μέρους των ΟΤΑ τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές

12. Σύνταξη και υποβολή εκ μέρους των ΟΤΑ Δελτίων Δήλωσης Δαπανών

13. Διαχείριση πλατφόρμας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τα υπό παρακολούθηση έργα.

Το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΑΝΔΩ είναι διαθέσιμο με τους πολιτικούς μηχανικούς Γ. Περπιρόγλου και Ι. Καλαφατά στo τηλέφωνo 2241075324.

Οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των στελεχών είναι: gperp(at)ando.gr, ikalafata(at)ando.gr.

 

Τελευταία ενημέρωση: 19-1-2021