Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Ανακοινώσεις

 • 29/06/2020
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έναν Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

   

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με έναν Πολιτικό Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης των μικρών Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν γνώσεις στη χρήση προγραμμάτων σύνταξης προϋπολογισμού βάσει άρθρων και τιμολογίων δημοσίων έργων και σύνταξης τευχών δημοπράτησης.

  Προτάσεις συνεργασίας θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 17 Ιουλίου 2020 στα γραφεία της εταιρείας 28ης Οκτωβρίου 72 στη Ρόδο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης σε μορφή word εδώ.

  Για πληροφορίες τηλ. 2241075323, υπεύθυνη κ. Χατζηνικήτα.

   

  Ρόδος, 29/6/2020

  Για την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.

  Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης

  Πρόεδρος Δ.Σ.

 • 16/03/2018
  Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την συνεργασία με Μηχανικό μέχρι 23/3/2018

  Θέμα: Παράταση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

  Στην με αρ. 292/16-3-2018 συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας, αποφασίσθηκε η παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων συνεργασίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, με έναν (1) μηχανικό (Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο ή Μηχανολόγο Μηχανικό) μέχρι την Παρασκευή 23/3/2018.

  Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν. Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στο site της εταιρείας: www.ando.gr/press?id=135

   

  Για περισσότερες πληροφορίες: στο τηλ. 2241075323 (εσ. 14), κ. Γ. Πουλάκης. 

  Για την ΑΝΔΩ ΑΕ

  Βασιλική Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη 

  Πρόεδρος ΔΣ

 • 23/02/2018
  Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΣΜΕ Μηχανικού ΠΕ

  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3/2018

   

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με έναν Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης των μικρών Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν γνώσεις στη χρήση προγραμμάτων σύνταξης προϋπολογισμού βάσει άρθρων και τιμολογίων δημοσίων έργων και σύνταξης τευχών δημοπράτησης.

  Προτάσεις συνεργασίας θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12 Μαρτίου 2018 στα γραφεία της εταιρείας 28ης Οκτωβρίου 72 στη Ρόδο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Δείτε εδώ το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης.

  Για πληροφορίες τηλ. 2241075323, υπεύθυνη κ. Χατζηνικήτα.

  Ρόδος, 22/02/2018

  Για την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.

  Βασιλική Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη

  Πρόεδρος Δ.Σ.

   

 • 20/06/2017
  Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων 2014-2020

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού οδηγού ενημέρωσης των Δήμων της Δωδεκανήσου. Στον οδηγό περιλαμβάνονται σύντομες περιγραφές για το σύνολο των τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 καθώς και τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας που αφορούν την περιοχή της Δωδεκανήσου. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται οι σημαντικότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης για ιδιώτες επενδυτές. Ο αναγνώστης του ψηφιακού οδηγού λαμβάνει την πληροφορία απλοποιημένη και επεξεργασμένη στα ενδιαφέροντά του, ενώ έχει τη δυνατότητα άμεσης μετάβασης στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους σχετικούς υπερσυνδέσμους (links) των κειμένων.

  Με την κοινή αυτή προσπάθεια ΑΝΔΩ και ΠΕΔ, ευελπιστούμε ότι περισσότεροι Δήμοι του Νομού μας θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για χρηματοδοτήσεις που δίνονται ειδικά αυτήν την κρίσιμη περίοδο. Περισσότερα...