Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+, ξεκίνησε μια σοβαρή προσπάθεια δικτύωσης των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Νησιωτικής Ελλάδας. Έντεκα Ομάδες Τοπικής Δράσης Νησιωτικών Περιοχών της Ελλάδας και συγκεκριμένα από τα Ιόνια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο, αντιλαμβανόμενες την προστιθέμενη αξία και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη των διατοπικών συνεργασιών, δημιούργησαν το 2007 το Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδας «Νήσων Περίπλους». Το δίκτυο αυτό συνεχίζεται και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο με την ένταξη των δράσεών του στο μέτρο 421 του Άξονα 4 LEADER του ΠΑΑ 2007-2013.
Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς του Δικτύου είναι η Αναπτυξιακή Ηρακλείου (Συντονιστής Εταίρος), η Αναπτυξιακή Λασιθίου, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ο Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-Ψηλορείτης, η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου, η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, η Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική Ζακύνθου, η  Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων και η Αναπτυξιακή Εύβοιας.
Οι βασικές δράσεις του Δικτύου αφορούν στη μεταφορά καλών πρακτικών ανάπτυξης, στη δικτύωση μεταξύ φορέων και επενδυτών των περιοχών που συμμετέχουν, καθώς και στην ποιοτική και στοχευμένη προβολή του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου των νησιωτικών περιοχών. Οι παραπάνω δράσεις επικεντρώνονται κυρίως στον τομέα της αξιοποίησης της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών σε όλες τις εκφάνσεις της και στη δικτύωση παραγόντων και φορέων των νησιών με απώτερο στόχο την ανάδειξη μίας ισχυρής νησιωτικής ταυτότητας.