Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 (LEADER) στο νέο πρόγραμμα 2014 – 2020

http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/apofasi_entaxis_aneilimenon_leader.pdf

Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 (LEADER) του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο νέο πρόγραμμα 2014 – 2020