Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 - 2013 ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ