Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Παράταση στην προθεσμία υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στο Μέτρο 313