Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Τελική παράταση έργων συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 (Ανειλημμένες υποχρεώσεις) μέχρι 29/6/2018