Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2017

Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2017

  1. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  2. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  3. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ