Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Συνάντηση ενημέρωσης / εργασίας με μελετητές για το νέο πρόγραμμα LEADER / CLLD

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. διοργανώνει συνάντηση εργασίας για το νέο πρόγραμμα LEADER. Στη συνάντηση / ενημέρωση καλούνται όλοι όσοι ασχολούνται με την σύνταξη επενδυτικών προτάσεων / φακέλων στο νομό Δωδεκανήσου. Δείτε αναλυτικά...