Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Συνοπτική παρουσίαση του νέου Προγράμματος LEADER / CLLD της Δωδεκανήσου (2η Έκδοση)

Δείτε στο συνημμένο αρχείο (pdf) το νέο πρόγραμμα για τα Δωδεκάνησα (2η Έκδοση). 

Δεν περιλαμβάνονται οι δράσεις του Αλιείας για τις οποίες αναμένεται η σχετική έγκριση από το Υπουργείο.