Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Αγροτουρισμός - Νομοθεσία, ορισμοί. (3η Έκδοση - 19/2/2019)

Τι εννούμε αγροτουρισμό στην Ελλάδα; Δείτε επιλογές άρθρων από την ελληνική νομοθεσία στο συνημμένο αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Αναπτυξιακή Δωδεκάνησου Α.Ε. (τηλ: 2241075323 εσ. 26, κ. Γουδουλάκη, ggoud(στο)ando.gr