Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Αγροτουρισμός - Νομοθεσία, ορισμοί. (2η Έκδοση - 7/5/2018)

Τι εννούμε αγροτουρισμό στην Ελλάδα; Δείτε επιλογές άρθρων από την ελληνική νομοθεσία στο συνημμένο αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Αναπτυξιακή Δωδεκάνησου Α.Ε. (τηλ: 2241075323 εσ. 25, κ. Γουδουλάκη, ggoud(στο)ando.gr