Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας στην 1η Πρόσκληση LEADER / CLLD

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER / CLLD αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης στη Δράση  19.2.4:«Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» - Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Ως νέα ημερομηνία, έχει οριστεί η 03/08/2018.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αρχική πρόσκληση.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Βασιλική Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη.