Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Υποβολή Προσφοράς για τον καθαρισμό γραφείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή Προσφοράς για τον καθαρισμό γραφείων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν με φαξ ή email έως και την Δευτέρα 25/02/2019, οικονομική προσφορά για τις εργασίες καθαρισμού των γραφείων της εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στην συνημμένη ανακοίνωση.