Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Σύντομα η πρόσκληση για τα Ιδιωτικά Έργα του CLLD / LEADER

Σύντομα αναμένεται η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων CLLD / LEADER. Μια σύντομη περιγραφή των υποδράσεων που θα προκηρυχθούν μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο.

Το προσωπικό της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. είναι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.