Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Δημόσια Έργα στο LEADER / CLLD Αλιείας

Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων για Δημόσια Έργα στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER / CLLD Αλιείας Δωδεκανήσου. 

- Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και οι φορείς τους

- Ποσό Πρόσκλησης 700.000 ευρώ

- Περιοχή Παρέμβασης: το σύνολο του νομού πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου (πρώην Δήμος Ρόδου)

- Ποσοστό Ενίσχυσης 100%

- Περίοδος Ηλεκτρονικής Υποβολής: από 3-3-2020 έως 31-5-2020

 

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ: http://www.ando.gr/clld/clld_alieia_pr1