Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έναν Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

 

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με έναν Πολιτικό Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης των μικρών Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν γνώσεις στη χρήση προγραμμάτων σύνταξης προϋπολογισμού βάσει άρθρων και τιμολογίων δημοσίων έργων και σύνταξης τευχών δημοπράτησης.

Προτάσεις συνεργασίας θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 17 Ιουλίου 2020 στα γραφεία της εταιρείας 28ης Οκτωβρίου 72 στη Ρόδο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης σε μορφή word εδώ.

Για πληροφορίες τηλ. 2241075323, υπεύθυνη κ. Χατζηνικήτα.

 

Ρόδος, 29/6/2020

Για την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.

Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.