Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης και μελετήστε τις Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την πρόσκληση.

 

Το προσωπικό της ΑΝΔΩ παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

Αρμόδια στελέχη για επικοινωνία: 1) Γεωργία Γουδουλάκη, 2241043313 και 2) Ανθούλα Κοτζιμπασοπούλου, 2241005163.

 

Ερωτήματα μπορείτε να υποβάλετε και μέσω του ando(at)ando.gr.