Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα άτομο Π.Ε. για συμμετοχή στην ομάδα Αξιολόγησης του CLLD/LEADER της ΑΝΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝΔΩ) – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την παροχή έργου ως εξωτερικός συνεργάτης στην υλοποίηση της Αξιολόγησης του Τοπικού  Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δωδεκανήσου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στην υποστήριξη, στην επιτάχυνση, στην εκπόνηση μελετών και στην αξιολόγηση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ / CLLD / LEADER). Προτάσεις συνεργασίας θα γίνονται δεκτές μέχρι 1/10/2021 στα γραφεία της εταιρείας 28ης Οκτωβρίου 72 στη Ρόδο τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.ando.gr. Για πληροφορίες, στο τηλ: 2241075323, υπεύθυνη κ. Χατζηνικήτα.

 

Ρόδος 15/9/2021

Για την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER και του Δ.Σ.

Ευάγγελος Φραγκάκης