Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Ευρωπαϊκές Καλές Πρακτικές - Ενημέρωση και Έμπνευση!

 

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (www.ead.gr), στο πλαίσιο των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης του, ολοκλήρωσε τη μετάφραση και διαμόρφωση του περιοδικού του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD), Projects Brochure.

Η σειρά των εκδόσεων του ENRD με τίτλο Projects Brochure αποτελεί πηγή έμπνευσης για έργα ΕΓΤΑΑ που συλλέγονται από όλα τα κράτη μέλη και κάθε φορά εστιάζει σε κάποιο θεματικό άξονα.

 

Αυτή τη φορά το περιοδικό αφορά στην παρουσίαση των έργων που αναδείχθηκαν ως φιναλίστ για βράβευση στον τελευταίο διαγωνισμό του 2021 στις κατηγορίες «Πράσινο μέλλον», «Ψηφιακό μέλλον», «Ανθεκτικό μέλλον», «Μέλλον χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς» που διοργανώθηκε από το ENRD στο πλαίσιο της εβδομάδας που ήταν αφιερωμένη στο Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές. Επιλέχθηκε για μετάφραση καθώς τα συγκεκριμένα έργα σηματοδοτούν μια σταδιακή αλλαγή προσέγγισης, παρέχουν σημαντική δυνατότητα μεταφοράς τους στις ίδιες τις αγροτικές κοινότητες και μπορούν να συμβάλουν στις προσδοκίες του Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις Αγροτικές Περιοχές ή ήδη παρουσιάζουν ορισμένα αποτελέσματα σε σχέση με αυτές.

Διαβάστε το εδώ: Projects Brochure - φιναλίστ βραβεύσεων 2021

 

Το δημοσιεύουμε προς ενημέρωση και έμπνευση!

 

Δείτε περισσότερα πετυχημένα παραδείγματα από την Ελλάδα: https://ead.gr/inspiration/paa-best-practices/ 

και από την Ευρώπη: https://enrd.ec.europa.eu/publications/