Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών της ΑΝΔΩ - Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΑΝΔΩ, είναι σημαντική η εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των συνεργατών μας. 

Θα το εκτιμούσαμε πολύ, αν αφιερώνατε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας (εκτιμώμενος χρόνος – 5 λεπτά), να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και να μας βοηθήσετε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι!!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ