Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας - διαβούλευση για το νέο LEADER 2023 - 2027 στην Κάλυμνο